top of page
SHIATSU EN

SHIATSU

V těle nám proudí energie. Bez energie by tělo bylo mrtvé. Hlavní díl energie získáváme početím, během života pak energii čerpáme z potravin a vzduchu. Vlivem nesprávného životního stylu se v těle tok energie blokuje a energie nemůže proudit tak, jak by měla. Někde se hromadí a jinde zase chybí. Vznikají nemoci a psychické problémy.

 

Shiatsu v překladu znamená tlak prsty. Působením prstů a dlaní v harmonizujeme tok energie a v těle tak aktivujeme samoléčebné procesy. Nejde o nic nového. Určitý druh akupresury se mezi lidmi praktikuje od pradávna. Když se s naším tělem začne něco dít, naší první reakcí je, že si poškozené místo začneme bezmyšlenkovitě zahřívat dlaní anebo mnout. Z instinktivní léčby se následně během stovky let vyvinula terapeutická metoda. K  profesionalizaci akupresury došlo v Japonsku ve 20. století. V současné době japonské ministerstvo zdravotnictví kvalifikuje shiatsu jako léčebnou metodu a definuje ji jako formu manuální terapie, která primárně pomocí palců, prstů a dlaní koriguje chybné vnitřní tělesné funkce, podporuje zdraví a odstraňuje určitá onemocnění. V roce 1997 bylo shiatsu uznáno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) za plnohodnotnou alternativní zdravotní péči.

 

Abychom dokázali tělo uzdravit, je potřeba vyřešit především příčinu vzniku nemoci. Západní medicína se v léčbě soustředí veskrze na eliminaci symptomů (bolest, horečka apod.) a skutečnou příčinou se nezabývá. Ve východní medicíně jdeme až ke kořenům nemoci. Ta má často psychický anebo duchovní původ. Pro shiatsu je také charakteristický celostní přístup, což znamená, že se zde nerozlišuje tělesná a mentální rovina. Jsou to jen dva projevy téhož.

 

Shiatsu samo o sobě neléčí, pouze umožňuje nastartovat samoléčebné procesy v těle. Shiatsu nás spojuje s naším tělem. Tělo si pak samo řekne, co je v našem životě potřeba změnit, abychom se vrátili k rovnováze a zdraví. Tělo disponuje obrovskou silou a má všechny potřebné nástroje pro dosažení rovnováhy a zdraví. Je jen na nás, zda využijeme cestu sebeuzdravení, kterou nám shiatsu zprostředkovává a vydáme se jí.

 

Shiatsu se často mylně zaměňuje za masáž. Ve skutečnosti představuje spíše ošetření anebo terapii. Na rozdíl od klasické/sportovní masáže, která pracuje především se svalovou tkání, vazy a cirkulací krve, během shiatsu ovlivňujeme fungování celého energetického systému těla. Další na první pohled patrnou odlišností od masáže je, že shiatsu probíhá v oblečení a na zemi (futonu).

 

Od klasické psychoterapie se zase shiatsu liší tím, že během ošetření se takřka nemluví. Jak ke zdravotním, tak i psychickým problémům se dostáváme vyloženě prostřednictvím těla. Tělo si na rozdíl od mysli nic nenamlouvá a ani nic neschovává. Tělo je nositelem pravdy, se kterou se můžeme prostřednictvím shiatsu setkat. Tím, že z celého procesu vynecháme mysl, se v relativně krátké době dokážeme dostat ke zdroji problému. Příčinu problému ve svém těle objevuje klient sám. Terapeut je mu pouze průvodcem a oporou v nelehkých okamžicích jeho cesty.

PRINOS

PŘÍNOS

V obecné rovně shiatsu zlepšuje činnost všech vnitřních orgánů, zlepšuje krevní a lymfatický oběh, vyrovnává nervový a hormonální systém, urychluje hojení, zvyšuje energii a sportovní výkon.

 

Pomocí shiatsu lze řešit i konkrétní problémy, jako jsou například: astma, bolesti břicha, bolesti hlavy, bolesti krku, bolesti zad, cukrovka, deprese, dušnost, ischias, kožní problémy, chronický únavový syndrom, nedostatek vůle, nedostatek sebedůvěry, neklid, nespavost, osteoartróza, PMS / menstruační problémy, revmatismus, smutek, stres, syndrom karpálního tunelu, tlak na hrudi, úzkost, vyhořelost v práci, vysoký/nízký krevní tlak, zácpa, záněty močových cest, zmrzlé rameno a další…

 

Přesné zaškatulkování a pojmenování problému není nicméně v shiatsu důležité. V shiatsu se léčba řídí celkovým stavem pacienta a nikoliv jeho nemocí. Nemoc je až důsledek, resp. fyzický projev nerovnováhy. Když zprůchodněním anebo oživením toku energie zpracujeme příčinu nerovnováhy, vyléčíme v důsledku i samotnou nemoc. Na rozdíl od léků nemá navíc shiatsu žádné vedlejší účinky.

 

Shiatsu nemusí sloužit jen jako nástroj prevence anebo léčby psychických a fyzických nemocí. Je to i výborná cesta seberozvoje a pomocník na naší duchovní cestě.

.

prubeh

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Každé setkání se skládá z krátkého úvodního rozhovoru, ošetření a závěrečné relaxace. Celé setkání trvá 90 minut, samotná akupresura pak trvá asi hodinu. Diagnostika probíhá souběžně s ošetřením. K shiatsu nejsou potřeba žádné přístroje, pouze ruce terapeuta.

 

Shiatsu probíhá v místnosti na velké matraci (futonu) položené na zemi. Ošetřeovaný je v oblečení. Je proto dobré si s sebou přinést věci na převlečení, ideálně dlouhé kalhoty, triko s dlouhým rukávem a ponožky. Vše by mělo být pohodlné, bavlněné, v nejlepším případě bez zipů a knoflíků. U žen je vhodná sportovní podprsenka anebo absolvování ošetření bez podprsenky (jde o doporučení, nikoliv podmínku).

Příčina nemoci z pohledu východní medicíny spočívá v zablokování anebo potlačení toku energie. Při uvolňování energie se mohou uvolnit i potlačené emoce. Často také dochází k zvědomění aktuálního stavu těla (např. únava, vztek, smutek, apod.). Tyto pocity nevznikají v důsledku ošetření, ale představují zvědomění něčeho, co v těle již dávno bylo, ale my to přehlíželi. Popsané projevy jsou krátkodobé a přechodné a obvykle během několika hodin až dní odezní. Z dlouhodobého hlediska dochází ke zlepšení psychického a zdravotního stavu.

 

Po ošetření je dobré si dopřát odpočinek. Shiatsu v těle startuje samoléčebné procesy a je dobré mu k tomu dát prostor.

O mně

O MNĚ

FRANTIŠEK BARTOŠ. Vystudoval jsem sociologii se zaměřením na sociální psychologii (PhDr., Ph.D.). Řadu let jsem pracoval v sociologickém výzkumu, publikoval v odborných zahraničních časopisech a přednášel jsem i na univerzitě. Byl jsem profesně veskrze úspěšný a naplněný. Vnitřně jsem však něco stále hledal a začal jsem proto praktikovat dechové cviky a meditace. Od tohoto okamžiku se má životní cesta začala stáčet zcela jiným směrem.

 

Vždycky mě bavilo poznávat svět dotykem. Přes deset let jsme tak ve volném čase modeloval z hlíny. Jednoho dne jsem využil nabídky jet tvořit zahradní plastiky do Izraele. Během prvních dní tvorby jsem se dozvěděl, že objednavatel soch, Ariel Levennthal, je učitelem Zen shiatsu. O shiatsu jsem do té doby nevěděl vůbec nic, nicméně Ariel nabyl pocit, že by mě měl se shiatsu seznámit. Hned zpočátku mě ohromily účinky této techniky a úplně jsem se do ní zamiloval. Během pobytu v Izraeli jsem shiatsu studoval ještě u Billa Palmera (Velká Británie).

 

Když jsem se vrátil do Čech, absolvoval jsem profesionální kurz Darja Shiatsu School. Následně mě osud zavál do Japonska. Zde jsem se učil shiatsu pod vedením Susumy Kimury – dlouholetého spolupracovníka Shizuty Masunagy (zakladatele Zen shiatsu).

Svou původní profesi jsem postupně zcela opustil a nyní se věnuji pouze shiatsu. Časem jsem navíc vyslyšel požadavky klientů a inicioval jsem vznik Školy shiatsu, kde shiatsu učíme další generaci profesionálních praktiků. Své dovednost a znalosti dále rozvíjím a prohlubuji, především skrze každodenní praxi shiatsu a skrze dechové cviky a meditace.

 

Za své velmi důležité učitele považuji Čhogjal Namkhai Norbu, Satya Narayan Goenka a Susumu Kimura. S celého srdce jsem jim vděčný za jejich vedení.
 

Hovořím česky, anglicky a španělsky. V těchto jazycích může probíhat ošetření.  

Rozhovory

ROZHOVORY

DARINA

Je potřeba se zastavit a přehodnotit,
co je pro nás skutečně zdravé

"...většina z nás je přesvědčená, že naše civilizace je velice vyspělá. Z pohledu materiálního to tak jistě je. Žádní z našich předků, dokonce ani králové, nežili v takovém komfortu,
jako žijeme my dnes. Platíme za to však velmi vysokou cenu – ztrácíme kontakt se sebou
samým, se svou podstatou, ztrácíme spojení s přírodou, jsme si navzájem cizí, trpíme řadou  zdravotních a psychických nemocí. Naše obydlí se v nadsázce topí ve zlatě, ale z našich srdcí se pomalu stává pustina.“

Reference

REFERENCE

Štítná žláza je méně bolestivá

Už pár let mám problémy se srdcem a štítnou žlázou. Ošetřeni, které mi dělal František, mi velmi rychle pomohly. Po každé je štítná žláza míň bolestivá. A taky srdce se mi začalo více otevírat (a méně bolet). Cítím větší lásku a důvěru k sobě. František se dokáže fantasticky napojit a proniknout do nitra problému. Co je pro mě nejdůležitější, je, že mě v tom nenechává samotnou. Pořád cítím jeho přítomnost, starostlivost a jemnost. Cítím se chráněná. 

Agha, 38 let

CENA

CENA

Celé setkání trvá 90 minut a skládá se z krátkého úvodního rozhovoru, ošetření a závěrečné relaxace. Samotné ošetření trvá zhruba hodinu.  

 

Cena jedno setkání:  1 500 Kč

Celkový počet potřebných setkání se určuje těžko. V případě prevence, je dobré si zajít na ošetření vždy, když pocítíte, že z vašeho života mizí rovnováha. Pokud chcete dosáhnutí hlubších změn a řešit již existující fyzické anebo psychické problémy, je potřeba počítat se sérií ošetření (přibližně 5-8).

 

Prodleva mezi jednotlivými ošetřeními by měla být alespoň týden a nejdéle jeden měsíc.

 

Domluvené ošetření můžete zrušit nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem. Klient, který zruší termín později nebo vůbec ne, bude mít možnost dalšího objednání až po uhrazení zrušeného setkání.

KONTAKT

KONTAKT

Nejjednodušší způsob, jak mě kontaktovat, je pomocí e-mailu.

 

E: bartosfr@gmail.com

M: (+420) 779 990 330

 

Ošetření probíhají na adrese:

Panská 1, Praha 1 (druhé patro vpravo)

 

Projdete hlavním vchodem do budovy. Na konci chodby v přízemí se vydáte doprava - po schodech vystoupáte až do druhého patra. V druhém patře mě najdete vpravo od schodiště - na konci chodby.

 

Doprava: V blízkosti se nachází buď stanice metra A/B "Můstek" (výstup směrem do ulice Na Příkopě) anebo tramvajová zastávka "Jindřišská". Nacházíme se také v docházkové vzdálenosti od Hlavního vlakového nádraží. Parkovat lze v přilehlém nákupním centru.

Více informací najdete i na facebooku a youtube:

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Informace týkající se ochrany osobních údajů najdete zde

bottom of page